Vad händer med avtal vid dödsfall? 

  • Om det inte finns någon kvarboende på adressen kommer alla fakturor automatiskt övergå till dödsboet och inget behöver betalas. Vi rekommenderar nära anhöriga att avsluta avtalen till den bortgångne personen och meddela oss en c/o adress till begravningsbyrån. 

  • Fick du svar på din fråga?