Vad är en HAN-port?

  • Med HAN-porten på din elmätare får du tillgång till detaljerad information om din elförbrukning i nära realtid. Lär dig med om HAN-porten. 

  • Fick du svar på din fråga?