Vad behöver jag göra när jag ska flytta?

  • När du flyttar behöver du både avsluta ditt nuvarande elabonnemang och starta ett nytt på den adress du ska flytta till. Kom ihåg att meddela oss i god tid innan du flyttar.

    Anmäl din flytt

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?