Jag ska gräva på min tomt. Kan jag se vart ledningarna går i marken?

  • Vi visar de ledningar vi äger (elledningar, optoledningar och fjärrvärmerör). Läs mer och kontakta oss för ledningsutsättning.

    För att få reda på alla ledningar i marken använder du dig smidigast av Ledningskollen.se. Det är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där många ledningsägare är anslutna. För beställning av ledningsutsättning gå in på ledningskollen.se och följ anvisningarna.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?